top of page
  • bibliozst

6/2019

Język polski – Lektura na maturę: „Potop” – ku pokrzepieniu serc


Język polski – Matura pisemna: Rozprawka na temat zwyczajów i tradycji. Bronimy różnych tez w dwu rozprawkach na temat zwyczajów i tradycji. Inspirujemy się „Potopem” i tekstami kultury. Temat wypracowania maturalnego: Zwyczaje, tradycje – ograniczenia czy bogactwo, z którego możemy czerpać? – rozwiń temat, odwołując się do przywołanego fragmentu „Potopu” Henryka Sienkiewicza i innych tekstów kultury Przykłady 2 wypracowań na ten temat


Język polski – Matura ustna: Teksty kultury i miejsca ważne dla bohaterów literackich.


Zadanie 1.

Po co w tekstach kultury przywoływane są inne teksty kultury? Odwołaj się do podanego fragmentu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i innych tekstów literackich


Zadanie 2.

Na podstawie przytoczonego fragmentu i innego znanego Ci tekstu kultury opisz przykłady miejsc ważnych dla bohaterów literackich i ich funkcje


Kurs do matury – biologia: Organizmy a ekologia Kurs do matury – geografia: Jak woda rzeźbi lądy?


Matura z matematyki – zadania na poziom podstawowy i rozszerzony: Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki. Zadania zamknięte, zadania otwarte, rozwiązania zadań z komentarzem

1 wyświetlenie

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

2/2024

Głos z uczelni: Uczymy nie tylko techniki rehabilitacji Studia przyszłości: Co daje germanistyka? Studia za granicą: Studiuję politykę, prawo i filozofię w Warwick! Historia Polski jest ciekawa!: Nacj

1/2024

Głos studenta: Jesteśmy międzywydziałowi! Nowy kierunek: Sztuka pisania – alternatywa dla dziennikarstwa? Studia przyszłości: Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami Historia Polski jest ciekawa!:

12/2023

Głos studenta: Psychologia to nie tylko terapia Twoja przyszłość: Czy warto studiować prawo? Studia za granicą: Studiowałam w Padwie i w Lozannie! Historia Polski jest ciekawa! : Po wojnie Lektura do

bottom of page