top of page

Wybór linków związanych z literaturą i kulturą

Lustro Biblioteki – wykaz bibliotek cyfrowych (http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/)
BIBLIOTEKA CYFROWA to system informacyjno-wyszukiwawczy tworzony przez
instytucję sprawczą lub podmioty współpracujące, w którym gromadzone są uporządkowane
zbiory zasobów cyfrowych, tj. dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej (born digital) oraz
dokumenty zdigitalizowane będące odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej,
udostępniane bezpłatnie w sieci za pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia
biblioteki cyfrowej i zarządzania nią. Misją biblioteki cyfrowej jest zapewnienie
użytkownikom dostępu do dziedzictwa kulturowego w postaci zbiorów cyfrowych oraz
zachowanie ich (w odpowiednich formatach) dla potomnych dzięki procesowi
długoterminowej archiwizacji. Struktura biblioteki cyfrowej składa się z następujących
komponentów: obiekty cyfrowe, kolekcje cyfrowe, metadane, infrastruktura techniczna,
interfejs, projekty, usługi, użytkownicy oraz wyspecjalizowany zespół architektów.

Legalna Kultura – otwarte zasoby cyfrowe (https://www.legalnakultura.pl/pl)
Kampania społeczna, promująca korzystanie z legalnych źródeł kultury, realizowana przez
Fundację Legalna Kultura. Długofalowy cel projektu to budowanie świadomości odbiorców
kultury w nowej, cyfrowej rzeczywistości.
Akcja służy budowaniu poczucia wspólnoty odbiorców i twórców kultury. Uświadamia, jak
ogromne znaczenie dla rozwoju kultury ma sposób, w jaki z niej korzystamy. Adresatami
kampanii są zarówno ci, którzy nie doceniają jeszcze znaczenia legalnych źródeł, jak i
odpowiedzialni odbiorcy kultury, których głos warto wspierać.
Kultura. Sztuką jest to, by cieszyć się nią razem.

Literatura staropolska ( www.staropolska.pl )

Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa ( ŚREDNIOWIECZE - RENESANS - BAROK ) oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy. Dział KONTEKSTY gromadzi teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce. Dział TRADYCJA zawiera bogaty wybór materiałów z zakresu kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku. Z kolei dział LINKI oferuje dostęp do najważniejszych światowych bibliotek, portali i stron WWW o pokrewnej tematyce. DOWNLOAD umożliwia m.in. pobranie spisu lektur z zakresu piśmiennictwa staropolskiego. W dziale TRANSLATIONS zamieszczamy tłumaczenia najważniejszych utworów dawnej literatury polskiej, z nadzieją na ich szerszą promocję poza granicami kraju. W BIBLIOGRAFII 2000- odnajdziemy aktualne wydawnictwa książkowe z zakresu literatury staropolskiej, zaś w dziale WYDARZENIA przekazywane są informacje o specjalistycznych konferencjach naukowych.

Biblioteka Narodowa ( www.bn.org.pl )

Strona Biblioteki Narodowej na której zgromadzono i udostępniono czytelnikom m.in. książki z XIX i XXI wieku, czasopisma XIX – XXI wieku, dokumenty życia społecznego, stare druki, rękopisy, zbiory muzyczne, zbiory dźwiękowe i audiowizualne, dokumenty elektroniczne, zbiory kartograficzne, zbiory ikonograficzne, zbiory bibliologiczne, mikrofilmy.

 Wolne Lektury ( www.wolnelektury.pl )

Szkolna biblioteka internetowa zawierająca zbiór utworów znajdujących się w domenie publicznej (wolne od praw autorskich). Tekstów i opracowań krytycznych dostarcza Biblioteka Narodowa co zapewnia rzetelność portalu. Serwis umożliwia otworzenie własnej półki z książkami, daje możliwość wyszukiwania przez indeksy: autorzy, rodzaje, gatunki, epoki, motywy i tematy, rodziny motywów. Jednym z ciekawszych narzędzi jest „Leśminator”, który z wybranych tekstów składa wiersze udające styl Leśmiana.

Czytamy Słuchając ( www.czytamysluchajac.pl )

Projekt towarzyszy serwisowi Wolne Lektury i udostępnia nagrania lektur szkolnych w wykonaniu znanych aktorów i reżyserów.

 Wolne podręczniki ( www.wiki.wolepodreczniki.pl )

Serwis w przygotowaniu. Zawiera materiały edukacyjne przygotowywane przez nauczycieli.

Polska Biblioteka Internetowa ( www.pbi.edu.pl )

PBI uruchomiono w 2003r. a od 2008r. przekazano ją Bibliotece Narodowej. Część udostępnianych tekstów zawiera jednak sporo błędów (przykładowo błędny tekst Bogurodzicy pod pierwszą wersją).

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej ( www.literat.ug.edu.pl)

Prezentacja arcydzieł literatury polskiej wolnych od praw autorskich w dniu 01.09.1999r. Poszczególnym utworom towarzyszy materiał ilustracyjny, najczęściej portret pisarza oraz jego biogram. Znaleźć tu można m.in. Bogurodzicę, dzieła Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Juliusza Słowackiego, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i wielu innych. Ciekawostką jest Poradnia Literacka, gdzie można otrzymać bezpłatne porady z zakresu literatury pięknej.

Polska Biblioteka Internetowa ( www.pbi.edu.pl )

PBI uruchomiono w 2003r. a od 2008r. przekazano ją Bibliotece Narodowej. Część udostępnianych tekstów zawiera jednak sporo błędów (przykładowo błędny tekst Bogurodzicy pod pierwszą wersją).

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa ( www.pbcrzeszow.pl )

Największa biblioteka cyfrowa w woj. podkarpackim. PBC jest regionalną biblioteką cyfrową tworzoną przez kilka dużych książnic regionu. Zasoby Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej są systematycznie powiększane o kolejne poddawane digitalizacji zbiory. W zasobach repozytorium cyfrowego znajdują się różnorodne dokumenty pod względem formy wydawniczej: książki, czasopisma i gazety, dokumenty ulotne, broszury, kartografia, materiały graficzne, nuty i inne. PBC rejestruje pozycje rękopiśmienne i drukowane. Przeważającą część stanowią publikacje starsze, wydane przed 1939 r., w przypadku których wygasły już prawa autorskie majątkowe. W bibliotece cyfrowej znajdują się też teksty nowsze, których twórcy wyrazili zgodę na publikacje kopii cyfrowych swoich dzieł w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej – są to przede wszystkim rozprawy doktorskie i wydawnictwa uczelni wyższych.

Biblioteka Internetowa Exlibris ( www.exlibris.biblioteka.prv.pl )

Jest to inicjatywa prywatna. Zawiera 457 książek, w tym lektury. Są tu pozycje zarówno polskich twórców, jak i zagranicznych. Można pobrać portret pisarza z NIEZBĘDNIK >PISARZE. Cz. 1-3

Muzykoteka Szkolna ( www.muzykotekaszkolna.pl )

Ogólnodostępny internetowy serwis edukacyjny, powstający na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zadaniem jest kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. Użytkownicy otrzymują nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, aktywizujące i stymulujące zainteresowanie muzyką. Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby uczniów i przekazanie im kompetentnego zestawu informacji. Portal to innowacyjne narzędzie edukacyjne, o wysokim poziomie merytorycznym, opracowywane przez zespół ekspertów, pedagogów i muzykologów. Zawiera teksty dotyczące poszczególnych epok w muzyce, biogramy twórców, definicje pojęć muzycznych, opisy instrumentów, gatunków muzycznych oraz wywiady w formie multimedialnej, a także stopniowo powiększaną bazę utworów do słuchania, a w przyszłości aplikacje do nauki nut i muzyczne gry interaktywne.

 Poezja Polska ( www.poezja-polska.pl )

Skarbnica Literatury Polskiej (www.literat.ug.edu.pl )

Serwis Informacyjny Biblioteki Pedagogicznej ( www.rzeszow.pbw.org.pl )

Elektroniczna Biblioteka ( www.ebib.oss.wroc.pl )

bottom of page